AVFETTNING

Miljövänlig avfettning i ett slutet system

EMO VAIOCS S är ett kompakt avfettningssystem där de olika stegen i avfettningscykeln är förprogrammerade och sker helt automatiskt. Avfettningsprocessen äger rum i ett slutet system under fullständigt vakuum, vilket ger problemfri och miljövänlig hantering av avfettningsmedlet, effektiv avfettning och bra torkning av godset. Avfettningsmedlet renas genom destillation, vilket garanterar godsets renhet.

Vårt miljöansvar

Lectus Produktion skall verka för en bra yttre och inre miljö för människan genom att erbjuda produkter och tjänster via en säker och miljövänlig verksamhet. Ett av huvudmålen för vår verksamhet är således att ge minsta möjliga påverkan på vår natur. Detta nås bl.a. genom användande av återvinningsbara och miljögodkända material.

VAIOCS S kombinerar flera avfettningsmetoder för att uppnå optimalt resultat

 1. Eliminering av partiklar på tvättgodsets ytor förbättras genom sprayning med kondensat.
 2. I nästa moment tas kvarvarande fett och oljerester bort genom ångavfettning.
 3. Som sista moment vakuumtorkas godset i två steg varefter godset är färdigt för nästa produktionsprocess.

Teknisk data

 • Rengöringsprocess: Med eller utan kondensatspolning (vilken styrs genom programval), ångavfettning, vakuumtorkning.
 • Arbetskammarens invändiga mått: för 1 st. baskorg 2480 x 800 x 850 mm. ( L x B x H ).
 • Genomsnittlig kapacitet: 2 charger om ca. 250 kg / tim.
 • Max chargevikt: 500 kg. (Notera att tiden för en avfettningscykel är beroende av chargevikten).
 • Övervakning av processen, anläggningens funktion och säkerhet sker kontinuerligt och helt automatiskt.
 • Anläggningen är försedd med telefonmodem vilket gör det möjligt för tillverkaren att gå on-line med vår anläggning. Tillverkaren har då direkt tillgång till anläggningens aktuella status, samt en mängd tekniska inställningar, vilket är en stor fördel som bidrar till snabb och mycket hög teknisk support.
 • Avfettningsmedel: Arcosolv PNB
 • Översyn och årlig service utförs av tillverkaren